ประกาศ

สืบเนื่องจากกรณีปัญหาผู้เล่นบางส่วนไม่สามารถใช้ CODE ในระบบเกม ROV ได้
ทางมาม่าต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

กรุณาระบุโค้ด 11 หลัก